foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Spotkanie wolontariuszy Seniorów

 
W środę 4 sierpnia br. w Skansenie Przemysłu Naftowego „MAGDALENA„ w Gorlicach, odbyło się spotkanie grupy Wolontariuszy Seniorów oraz sympatyków Lokalnego Centrum Wolontariatu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z pracą wolontarystyczną podczas trwania pandemii i trudnościach jakie wystąpiły w tym czasie. Rozmawiano o planach na przyszłość, kontynuacji działań prowadzonych w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu i Lokalnego Wolontariatu Opiekunczego po śmierci Renaty Filipowicz - Prezes Stowarzyszenia. Przedstawiono również nowy skład Zarządu KSH oraz omówiono bierzące zadania LCW i KSH.  Spotkanie umilił Pan Kazimierz, który przygrywał na akordeonie. 

Copyright 2024  Studio Gabrielle