foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Czym są SKW

O co chodzi?

Zwykle temat wolontariatu koncentruje uwagę na potrzebach, które w ten sposób można próbować zaspokajać.

Szkolny Klub Wolontariatu „odwraca kota ogonem” – wolontariusze nie są w nim narzędziem do rozwiązywania problemów społecznych, ale są podmiotami, które angażując się w działania pomocowe doświadczają wielu korzystnych zmian w swoim życiu.

Jest to zatem program wychowawczy nakierowany na rozwój uczestników, zaś doświadczenie pomocy jest doskonałą okazją do barwnego i pasjonującego rozwijania różnorodnych umiejętności.

 Wolontariat – naiwność czy heroizm?

 Chyba każdy z nas lubi mieć poczucie, że zrobił coś wartościowego…, że choćby dla jednej malutkiej istotki jest kimś ważnym…

 Pomaganie zaspokaja te i wiele innych pragnień. Wolontariusze często zastanawiają się, kto więcej korzysta: przyjmujący pomoc czy pomagający?

 Osoby bardzo zaangażowane mówią o wielu korzyściach czerpanych z pomagania innym.

 Ci, którzy udzielają się „na pół gwizdka” szybko się zniechęcają.

„Ach ta dzisiejsza młodzież…” – czy na pewno?

 Ku zaskoczeniu dorosłych, w wolontariat najchętniej angażuje się młodzież szkolna, zwłaszcza w gimnazjach!!! Niektórych pewno kusi punkt rekrutacyjny. Ale wielu z nich nawet nie jest świadomych tej korzyści. Być może w ten sposób poszukują dla siebie miejsca w świeci, własnej tożsamości, weryfikują swą zaradność lub samodzielność, a może „dorosłość”… I to nie tylko prymusi, czy ci zaangażowani, którzy działają w samorządach, uczestniczą we wszystkich olimpiadach, reprezentują szkołę w turniejach i konkursach. Również ci z dalszych ławek, odnoszący mniej sukcesów edukacyjnych czy sportowych, którym trudno jest „zaistnieć” na forum klasy czy szkoły…oni zwykle czerpią najwięcej!

 Założenia

 Szkolny Klub Wolontariatu to powstała w szkole grupa wolontariuszy, działających na rzecz społeczności lokalnej.

 Działania podejmowane przez wolontariuszy są zależne od potrzeb środowiskowych, potencjału zaangażowanej młodzieży oraz ich indywidualnych preferencji.

 Wolontariuszami opiekuje się koordynator z grona pedagogicznego danej szkoły, wspierany przez Lokalne Centrum Wolontariatu.

 Co daje wolontariat w szkole?

 Wolontariuszom:

uwrażliwia ich na drugiego człowieka

wzmacnia poczucie własnej wartości

uczy praktycznego wykorzystania wiedzy

rozwija umiejętności społeczne

kształci zaradność, odpowiedzialność i samodzielność

stwarza alternatywę dla outsiderów

Szkole:

poszerza ofertę zajęć w szkole

daje skuteczne narzędzia wychowawcze

ułatwia współpracę szkoły z podmiotami zewnętrznymi

rozbudowuje potencjał i kanały promocyjne szkoły

pomaga uczniom polubić nauczycieli i szkołę

szkoły , w których działają Szkolne Kluby Wolontariatu, eksponowane będą na stronie internetowej Lokalnego Centrum Wolontariatu

Korzyści z udziału w Szkolnych Klubach Wolontariatu:

 

opracowane rozwiązania formalne dla wolontariuszy zgodne z obowiązującym prawem

materiały promocyjne

pomoc organizacyjną

szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów

wymianę pomysłów i doświadczeń

promocję działań wolontariuszy

uczestnictwo w uroczystościach i konkursach związanych z wolontariatem

Jak włączyć się do współpracy?

W gronie pedagogicznym należy znaleźć osobę, która chciałaby podjąć się roli koordynatora /opiekuna/ wolontariuszy

 

Dyrektor szkoły podpisuje umowę i wyraża akceptację na działanie SKW.

Copyright 2024  Studio Gabrielle