foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

SKW Ropica Polska

Akcja „Serce - Sercu” 10 - 16 grudzień 2018 rok  kwesta wolontariuszy w sklepie Arka w Ropicy Polskiej

 W grudniu 2018 roku wolontariusze Szkolnego Koła Caritas i Szkolnego Klubu Wolontariatu przy pomocy Caritas parafialnego działającego przy parafii w Ropicy Polskiej wspólnie wraz z opiekunami p. Renatą Biernacką, p. Dominiką Wiatr, p. Bogumiłem Łasak po raz kolejny przeprowadzili w sklepie Arka zbiórkę żywności i środków czystości dla osób starszych, chorych, samotnych potrzebujących wsparcia i pomocy w naszej miejscowości. Reprezentowaliśmy tym samym naszą Szkołę Podstawową, będąc jedną z 56 szkół biorących udział w tej akcji charytatywnej prowadzonej przez Akcję Sądecką na terenie powiatów nowosądeckiego i gorlickiego. Opiekę nad wolontariuszami podczas kwesty sprawowali rodzice uczniów, którym za to serdecznie dziękujemy.

Kwestowanie nie należy do rzeczy łatwych, dlatego dziękujemy tym wolontariuszom, którzy się tego podjęli i wywiązali się z pełnionego zadania znakomicie! Uczniowie stali
w sklepie przy wózku z oznakowanym logiem akcji, witali uśmiechem i powitaniem wszystkie osoby, które przychodziły do sklepu na zakupy, wręczali ulotki i zachęcali
do włączenia się w akcję.

Wolontariusze SKW biorący udział w tegorocznej akcji: z klasy III gimnazjum: Dawid, Anna, Karol, Daniel, Amelia, Natalia, Magdalena, Zuzanna, Sylwia, Dagmara, z klasy VIII: Wiktoria, Amelia, Dominik, Gabriela, Sylwia, Natalia, Adrian, Anna, Paulina, z klasy VII: Amelia, Eryk, Kamila, z klasy VI: Natalia W., Natalia S., Patrycja,
z klasy V: Jakub, Martyna, Klaudia, Mirabella. Pomagali tez uczniowie Oliwia, Samuel, Natalia, Julia.

Szkolne Koło Caritas reprezentowali natomiast: Krzysiek z klasy III gimnazjum, Kacper z klasy VIII, Julia, Kamila, Paulina, Dominika, Emilia z klasy VI, Michał, Joanna, Zuzanna, Jakub z klasy V, a Caritas parafialne pan Łasak, który jak zwykle niezawodnie pomógł nam w rozeznaniu osób potrzebujących i w dostarczeniu paczek.

Ilość zebranej żywności przeszła nasze oczekiwania, dziękujemy za tę hojność każdemu darczyńcy z osobna. (wykaz zebranej żywności w załączniku) Wolontariusze pod opieką opiekuna przygotowali paczki świąteczne dla ludzi starszych, chorych i samotnych,
do których dołączyli kartki świąteczne.

GALERIA

Opr. D. Wiatr, R. Biernacka, S. Dudek


11 luty 2019 rok - XXVII Światowy Dzień Chorego

 

motto:

„Nie robię wielkich rzeczy, robię rzeczy małe, za to z wielką miłością."

                                                                       Św. Matka Teresa z Kalkuty 

 

10 lutego 2019 roku wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu z Ropicy Polskiej oraz Szkolnego Koła Wolontariatu w Bystrej wraz z opiekunem panią Dominiką Wiatr, wspierani przez swoich Rodziców, włączyli się w obchody XXVII Światowego Dnia Chorego
w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach.

Najpierw wspólnie z pacjentami, ich rodzinami, personelem medycznym, siostrą zakonną, sporym gronem wolontariuszy i ich opiekunów z gorlickich szkół uczestniczyli we mszy świętej, posługując podczas eucharystii wraz z wolontariuszami z innych szkół. Mszę odprawił ksiądz kapelan Andrzej Kluz w kaplicy Oddziału Geriatrii.

Później wspólnie z wolontariuszami z innych szkół odwiedzali chorych na oddziałach, składając życzenia i rozdając okolicznościowe obrazki z przesłaniem świętej Matki Teresy
z Kalkuty oraz modlitwą papieża Franciszka. Wolontariusze ofiarowywali chorym i ich rodzinom to, co najważniejsze swój czas, chwilę wysłuchania,  rozmowy, a przede wszystkim uśmiech i życzliwość. Dzięki Julianowi szpitalne korytarze i sale wypełniła muzyka, a nawet spontaniczny śpiew pacjentów, wolontariuszy, personelu. Nasz akordeonista cieszył
się niezrównanym powodzeniem, a granymi przez siebie melodiami sprawił radość wielu pacjentom doświadczającym cierpienia i bólu.

Myślę, że Światowy Dzień Chorego spędzony w gorlickim szpitalu był dla nas wolontariuszy bezcennym doświadczeniem, nauką empatii, szacunku, wrażliwości, dostrzeżenia w chorym, niepełnosprawnym pacjencie - człowieka, który cierpi, przeżywa ból, samotność, który pragnie obecności, naszej obecności przy nim.

 

Dziękuję przedstawicielom SKW w Ropicy i Bystrej: Amelce, Klaudii, Kubie, Dawidowi, Magdzie, Wioletcie, Karolinie, Kacprowi, Szymonowi, Julianowi, a także Paulinie i Natalce za tak piękne i wartościowe ofiarowanie swojego wolnego czasu ludziom chorym.

 GALERIA

Opr. D. Wiatr

sprawozdanie za okres IX – XII 2016 rok

„Człowiek jest wielki,

nie przez to co ma, lecz przez to

czym dzieli się z innymi.”

                          JAN PAWEŁ II

 

Szkolny Klub Wolontariatu, Zespół Szkół w Ropicy Polskiej

ECHO wolontariatu
sprawozdanie za okres IX – XII 2016 rok

 

            Szkolny Klub Wolontariatu, co roku zrzesza liczną grupę wolontariuszy, którą tworzą uczniowie z klas I – III gimnazjum. Koordynatorami, są niezmiennie
od 2010 roku, pani Renata Biernacka i pani  Dominika Wiatr. Klub działa zgodnie
z opracowanym planem pracy na dany rok, działania realizuje we współpracy
z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach i Szkolnym Kołem Caritas.

W roku szkolnym 2016/2017 na prośbę uczniów, wolontariuszami
są uczniowie z klas IV - VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum.
To około 30 - osobowa grupa, którą tworzą wartościowi ludzie o wrażliwych sercach na potrzeby innych, otwarci i zaangażowani w to, co robią.

Wszyscy wolontariusze angażują się w działania akcyjne, dodatkowo kilku spośród nas udziela się w wolontariacie stałym.

Działania prowadzone przez nas od września do grudnia 2016 roku:

- zorganizowanie spotkań informacyjnych na temat wolontariatu i SKW działającego
   w naszej szkole,

- przygotowanie dokumentacji dot. uczniów – adeptów (zgody dla rodziców, umowy),

- przeprowadzenie szkoleń dla nowych wolontariuszy (zapoznanie z prawami
    i obowiązkami, kodeksem wolontariusza, planem pracy w danym roku),

- przeprowadzenie wyborów do SKW, aktualizacja dokumentów Klubu,

- diagnoza zainteresowań uczniów, przydział zadań wolontariuszom,

- udział wolontariuszy w spotkaniu Szkolnych Kół Caritas w Rzeszowie,

- prowadzenie kroniki SKW, gazetek tematycznych, pisanie sprawozdań z akcji,

- przeprowadzanie, co miesiąc akcji zbierania zakrętek dla Dominika Stochaj
  (rozpoczęcie akcji, organizowanie punktów zbiórek zakrętek, przygotowanie
  plakatów informacyjnych, odbiór i segregowanie zakrętek, włączenie się w tę akcję
  całej szkoły – konkurs ekologiczny, przekazywanie zakrętek dziadkowi chorego  
  chłopca). W okresie IX – XII. 2016 r. przekazano 15 worków zakrętek.

- integracja z młodzieżą z Tarnowca w ramach Dnia Papieskiego, pokazanie
    im Ropicy Polskiej, przygotowanie słodkiego poczęstunku, organizowanie zabaw,

- prowadzenie akcji „Przerwy z książką” – propagującej czytelnictwo wśród uczniów
  klas młodszych,

- sprzątanie Cmentarza Wojskowego w Ropicy Polskiej,

- pomoc wolontariuszy w przygotowaniach lub przebiegu akcji prowadzonych
  w szkole: Spartakiadzie - sportowych rozgrywkach dla seniorów; próbie pobicia
  rekordu Giunnessa w prowadzeniu resuscytacji  krążeniowo – oddechowej przez jak
  największą liczbę osób – w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy
  ratować oraz Fundacji WOŚP; „Śniadanie daje moc”; akcji promowania czytania
  książek pt. „Książki naszych marzeń – Magiczny Kuferek”, Jarmarku
  Bożonarodzeniowym,

- przeprowadzenie zbiórki zabawek, słodyczy i przyborów szkolnych w ramach akcji  
   „Zostań Świętym Mikołajem” w Stróżach, udział w finale akcji,

- udział wolontariuszy w I Gorlickich Targach Wolontariatu, przygotowanie ulotki
   i prezentacji działań Klubu,

- udział w Gali Wolontariatu w Gorlicach,

- udział w akcji „Serce - Sercu”, przeprowadzenie zbiórki żywności i środków
  czystości w sklepie Arka w Ropicy Polskiej,

- przeprowadzenie akcji „Świąteczna paczka” dla osób starszych, samotnych,
  chorych z Ropicy Polskiej,

- udział w akcji społecznej „Marzycielska Poczta”, przygotowanie kartek świątecznych
  dla wybranych dzieci: Krzysia, Ewy, Martynki, Kuby, Karoliny oraz Dominika,

- kilku wolontariuszy działa w ramach wolontariatu stałego: pomagając w nauce
  koleżankom i kolegom, wspomagając pracę biblioteki szkolnej.

 

 

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu w Ropicy Polskiej

 

 

Świąteczna paczka

 

Gala Wolontariatu 2016 

 

 

Zostań świętym Mikołajem

Przerwy z książką

  

Marzycielska poczta

 

 

 

Targi Wolontariatu

 

 

akcja zbierania zakrętek dla Dominika

 

 

akcja Serce sercu

 

integracja z młodzieżą z Tarnowca 

Copyright 2024  Studio Gabrielle