foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Wolontariat osób w wieku 30+

Szkolenie medyczne

 

W sobotę 15 marca br. w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym mieszczącym się w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach szkolenia medycznego dla wolontariuszy dorosłych Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach.


Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wolontariat Edukacją Obywatelską” przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI. Bierze w nim udział 15 wolontariuszy zrzeszonych w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach.

Drugiego dnia, uczestnicy szkolenia poznawali specyfikę opieki pielęgnacyjnej nad przewlekle chorym oraz osobą w wieku podeszłym. Były to podstawowe czynności opiekuńcze związane z pielęgnacją i utrzymaniem higieny, kąpielą w łazience lub w łóżku, toaletą jamy ustnej, myciem włosów, wymianą pieluchomajtek, karmieniem czy profilaktyką odleżyn.

W drugiej części szkolenia przedstawiono rolę i zadania opiekuna osób starszych, formy opieki, pomocy ludziom starszym oraz zasady, jak dbać o siebie w sytuacji sprawowania ciągłej opieki nad osobą chorą i niepełnosprawną.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny a koszty jego organizacji finansowane są ze środków Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie „Opiekun osoby starszej” rozpoczęte

W sobotę 8 marca br. w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach rozpoczęło się szkolenie medyczne dla wolontariuszy dorosłych zrzeszonych w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach.

To drugie, a zarazem ostatnie szkolenie organizowane w ramach projektu „Wolontariat Edukacją Obywatelską” ( poprzednie odbyło się we wrześniu 2013 r.) przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI. W szkoleniu bierze udział 15 wolontariuszy. Uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie z zakresu opieki nad osobami w podeszłym wieku.

Podczas pierwszego dnia szkolenia, jego uczestnicy zgłębiali wiedzę na temat procesu starzenia się organizmu człowieka, chorób wieku podeszłego, obserwacji chorego, dostosowania otoczenia do potrzeb chorego czy żywienia chorego. Osobno zostały omówione podstawowe choroby przewlekłe - ich objawy i pielęgnacja chorego.

Kolejne dwa spotkania szkoleniowe odbędą się kolejno 15 marca i 22 marca br. Po ich zakończeniu, każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie „Opiekuna osoby starszej”, będzie przygotowany w podstawowym zakresie do trudnej roli opiekuna osoby starszej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny a koszty jego organizacji finansowane są ze środków Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zakończono szkolenie medyczne

W sobotę 19 października br. w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach odbyło się trzecie a zarazem ostatnie spotkanie szkoleniowe w ramach szkolenia medycznego dla dorosłych wolontariuszy Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach.


Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wolontariat Edukacją Obywatelską” przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI. W pierwszej edycji bierze udział 15 wolontariuszy zrzeszonych w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach.

Trzeciego dnia, uczestnicy szkolenia zostali zapoznani przez prowadzących z procesem starzenia się organizmu człowieka, chorobami wieku podeszłego, obserwacją chorych oraz żywieniem osoby chorej. Ponadto zostały im przedstawione podstawowe choroby przewlekłe oraz występujące przy danych jednostkach chorobowych objawy.

Na zakończenie  3 – dniowego szkolenia medycznego, każdy z jego uczestników otrzymał zaświadczenie „ Opiekuna osoby starszej”.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny a koszty jego organizacji finansowane są ze środków Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie medyczne - drugie spotkanie 

W sobotę 12 października br. w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym mieszczącym się w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach szkolenia medycznego dla wolontariuszy dorosłych Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach.


Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wolontariat Edukacją Obywatelską” przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI. W pierwszej edycji bierze udział 15 wolontariuszy zrzeszonych w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach.

Drugiego dnia, uczestnicy szkolenia zapoznali się ze specyfiką opieki pielęgnacyjnej nad przewlekle chorym i osobą w podeszłym wieku, w tym z pielęgnacją i utrzymaniem higieny, kąpielą w łazience, kąpielą w łóżku, toaletą jamy ustnej, -myciem włosów, wymianą pieluchomajtek, karmieniem oraz profilaktyką odleżyn. Poznali również metody udzielania pierwszej pomocy osobom starszym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny a koszty jego organizacji finansowane są ze środków Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpoczęło się szkolenie medyczne

W sobotę 28 września br. w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach rozpoczęło się szkolenie medyczne dla wolontariuszy dorosłych Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach.

To pierwsze z dwóch tego typu szkoleń organizowanych w ramach projektu „Wolontariat Edukacją Obywatelską” 
( kolejna edycja w 2014 r.) przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI. W pierwszej edycji bierze udział 15 wolontariuszy zrzeszonych w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie z zakresu opieki nad osobami w podeszłym wieku. Po zakończeniu kursu otrzymają zaświadczenie „Opiekuna osoby starszej”.

Pierwszego dnia, uczestnicy szkolenia zapoznali się z metodami opieki nad umierającym pacjentem, rolą wolontariusza w kontakcie z pacjentami czy nawiązywaniem i budowaniem kontaktu z chorym i jego opiekunem. Ponadto zaznajomili się z zadaniami opiekuna osób starszych jak również formą opieki              i pomocy ludziom starszym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny a koszty jego organizacji finansowane są ze środków Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zostań wolontariuszem i weź udział w szkoleniu medycznym!

Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI oraz Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu medycznym. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Wolontariat Edukacją Obywatelską”.

W szkoleniu, które rozpocznie się w sobotę 28 września 2013 r. (sobota)  mogą wziąć udział osoby dorosłe w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujące na terenie Powiatu Gorlickiego oraz będące wolontariuszami zrzeszonymi w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach.

Szkolenie składać się będzie z 15 godzin wykładów, 8 godzin warsztatów, 3 godzin zajęć praktycznych z instruktorem oraz 4 godzin ćwiczeń psychologicznych.

Spotkania odbędą się w dniach 28.09.2013, 12.10.2013, 19.10.2013.

Miejscem szkolenia będzie sala konferencyjna Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach.

Harmonogram zajęć szkolenie wolontariuszy dorosłych 30+

 

DATA

GODZINY

TEMAT

28.09.2013

8.00- 13.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10-16.35

Potrzeby duchowe osoby chorej i jej bliskich :

-psychologiczne aspekty opieki na rzecz terminalnie, nieuleczalnie chorych i ich rodzin

-problemy emocjonalne otoczenia w kontakcie z chorym

-rola wolontariusza.

Towarzyszenie chorym ,podstawy nawiązywania i budowania kontaktu z chorym i opiekunem.

Opieka nad umierającym .

 

 

 

 

 

Rola i zadania opiekuna osób starszych, formy opieki i pomocy ludziom starszym

Jak dbać o siebie w sytuacji sprawowania ciągłej opieki nad osobą chorą, niepełnosprawną.

12.10.2013

8.00-13.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10-16.35

Zajęcia organizacyjne – placówka lecznicza, placówka opiekuńcza Ochrona przed zakażeniem

Specyfika opieki pielęgnacyjnej nad przewlekle chorym, osobą w podeszłym wieku:

-pielęgnacja i utrzymanie higieny

-kąpiel w łazience

-kąpiel w łóżku toaleta jamy ustnej -mycie włosów

-wymiana pieluchomajtek

-karmienie, profilaktyka odleżyn.

 

 

 

Pierwsza pomoc w geriatrii

19.10.2013

8.00-14.45

 

 

 

 

 

 

 

15.00-16.35

Proces starzenia się organizmu człowieka, choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego.

Dostosowanie otoczenia do potrzeb chorego

Żywienie chorego- zespół wyniszczenia, jadłowstręt,

 

 

 

 

Podstawowe choroby przewlekłe objawy, pielęgnacja

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie z zakresu opieki nad osobami w podeszłym wieku. Po zakończeniu kursu, uczestnicy otrzymają zaświadczenie „Opiekuna osoby starszej”.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny a koszty jego organizacji finansowane są ze środków Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kartę zgłoszenia na szkolenie medyczne 30+ można pobrać ze strony internetowej www.wolontariat.gorlice.pl działu „Wolontariat Edukacją Obywatelską” podrozdział „Do pobrania” - „formularz zgłoszenia na szkolenie medyczne” bądź klikając na poniżej załączony link

http://wolontariat.gorlice.pl/wolontariat-edukacja-obywatelska/do-pobrania.html

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 0 18351 14 56 lub 18 534 60 33.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20.09.2013 roku. Liczba miejsc ograniczona!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weź udział w szkoleniu medycznym

Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI oraz Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu medycznym. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Wolontariat Edukacją Obywatelską”.

W szkoleniu, które odbędzie się we wrześniu 2013 r. mogą wziąć udział  osoby dorosłe w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujące na terenie Powiatu Gorlickiego oraz będące wolontariuszami zrzeszonymi w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach. Szkolenie składać się będzie z 15 godzin wykładów, 8 godzin warsztatów, 3 godzin zajęć praktycznych z instruktorem oraz 4 godzin ćwiczeń psychologicznych.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie  z zakresu opieki nad osobami w podeszłym wieku. Po zakończeniu kursu, uczestnicy otrzymają zaświadczenie „Opiekuna osoby starszej”.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny a koszty jego organizacji finansowane są ze środków Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  

Kartę zgłoszenia na szkolenie medyczne 30+ można pobrać ze strony internetowej www.wolontariat.gorlice.pl z działu „Wolontariat Edukacją Obywatelską”, podrozdział „Do pobrania” - „formularz zgłoszenia na szkolenie medyczne”.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 0 18 351 14 56 lub 18 534 60 33. 

Zapytanie ofertowe - szkolenie 30+ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 REGULAMIN

uczestnictwa osób w wieku 30+ w projekcie

Wolontariat edukacją obywatelską"

  

Spis treści

I. Zasady ogólne ....................................................................... str. 1

II. Działania projektowe oraz rekrutacja do projektu ……........................ str. 2

III. Postanowienia końcowe .........................................................  str. 3

 

I. Zasady ogólne

§ 1

1. Regulamin uczestnictwa dotyczy projektu pn. „Wolontariat edukacją obywatelską” realizowanego przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini.

2. Projekt realizowany jest w terminie od 01. 04. 2013 r. do 30. 09. 2014 r. na podstawie umowy zawartej z Ecorys Polska sp. z o.o.

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji współfinansowane są ze środków Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

§ 2

Projekt „Wolontariat edukacją obywatelską” – realizowany jest w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy - Projekty „duże” Edukacja obywatelska .

§ 3

Celem głównym projektu jest rozwój aktywności i postaw obywatelskich wśród młodzieży i dorosłych powiatu gorlickiego.

§ 4

1. Rekrutacją objęte są wyłącznie osoby dorosłe w wieku 30+.

2. Uczestnik projektu musi być mieszkańcem Powiatu Gorlickiego oraz wolontariuszem w wieku 30+, zrzeszonym w Lokalnym Centrum Wolontariatu.

3. Udział w projekcie jest dobrowolny.

4. Elementem zamykającym rekrutację jest złożenie pisemnej deklaracji udziału w projekcie .

5. W/w dokumenty przekazuje się kierownikowi projektu.

6. Dokumentację, o której mowa w ust. 5 oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu, tj. w Kwiatonowickim Stowarzyszeniu Homini.

§ 5

1. Nabory uczestników przeprowadza się w terminie przewidziany w harmonogramie realizacji projektu.

2. Nabór prowadzony będzie dwukrotnie w sierpniu 2013 r. oraz lutym 2014 r. tj. (15 osób w 2013 i 2014 roku).

3. Pełny nabór do projektu obejmuje 30 osób dorosłych (30+) .

4. Nabór uczestników trwa do momentu wyczerpania miejsc.

5. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie list głównych oraz list rezerwowych.

II. Działania projektowe oraz warunki rekrutacji do projektu

§ 6

W ramach Projektu działaniami bezpośrednio adresowanymi do uczestników są:

1. szkolenie medyczne wolontariuszy obejmujące (15h wykładów, 8h warsztatów, 3h zajęć z instruktorem, 4h ćwiczeń psychologicznych),

2. uczestnicy otrzymają zaświadczenie „opiekun osoby starszej”,

3. dwukrotna organizacja Gali Wolontariatu (grudzień 2013 r., czerwiec 2014 r.).

§ 7

1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez uczestnika jest zobowiązaniem do czynnego udziału

    w nim.

§ 8

1. Uczestnictwo w projekcie trwa przez cały okres projektu.

§ 9

1. Działania będą prowadzone w grupach zgodnie z przyjętym Harmonogramem ustalonym w trakcie realizacji    Projektu.

2. Uczestnik szkolenia ma zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz catering.

III. Postanowienia końcowe

§ 10

1. Osoby z listy rezerwowej będą mieli pierwszeństwo uczestniczenia w projekcie w razie rezygnacji któregoś z uczestników.

§ 11

1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z projektu, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego.

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest tylko możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

§ 12

1. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu „Wolontariat edukacją obywatelską” są współfinansowane ze środków Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

§ 13

1 Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini.

2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu www.wolontariat.gorlice.pl, Biurze Projektu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do 2014 roku.

Kierownik projektu
Renata Dulęba

Gorlice, 15.04.2013 r.

 

swissecorysjaskwiat
 
 

Partnerzy naszego Centrum

 

Kontakt

Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach
Ul. Michalusa 18 pokój 13-14 /sutereny/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini
Kwiatonowice 21, 38-333 Zagórzany
Tel. 18/3511456
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Copyright 2024  Studio Gabrielle