foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Zostań wolontariuszem

Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Może być sposobem na samotność albo twórcze przetrwanie okresu bezrobocia. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby drugiwego człowieka i tworzy przestrzeń do fundeamntalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być.

Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek (wyjątek stanowią placówki opiekuńczo-wychowawcze, często ukończenie 18 lat jest wymagane w szpitalach), wykształcenie, status materialny. Każdy musi jednak znaleźć dla siebie właściwe zajęcie, które da mu prqwdziwą satysfakcję. Wolontariat nie może wiązać się z przymusem i niechęcią, wtedy traci swój sens. 

 

 

A tak wygląda oficjalne przyjęcie w poczet wolontariuszy Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach 

 

 

 

SYSTEM REKRUTACJI WOLONTARIUSZY LOKALNEGO CENTRUM WOLONTARIATU W GORLICACH

CZĘŚĆ I  

I. Spotkanie z kandydatem na wolontariusza w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach (dalej LCW):

- rozmowa informacyjna: wtorki, czwartki od 8.00 do 12.00; piątki od 13.00 do 16.00

- przekazanie dokumentów zgłoszenia do wolontariatu

- zaplanowanie wstępnych spotkań wprowadzających w świat wolontariatu

1. SPOTKANIE – wolontariat w szpitalu na oddziale geriatrycznym

- wizyta studyjna (oprowadzenie po oddziale)

- zapoznanie z wolontariuszami „weteranami” oddziału – krótka rozmowa

- pierwszy pobyt wśród chorych

2. SPOTKANIE – wolontariat w Domu Pomocy Społecznej (ul. Sienkiewicza lub Michalusa)

- wizyta studyjna (oprowadzenie po DPS-ie)

- zapoznanie z wolontariuszami „weteranami” placówki– krótka rozmowa

- pierwsze spotkanie z mieszkańcami Domu

3. SPOTKANIE – dobrowolny wybór miejsca świadczenia wolontariatu 

CZĘŚĆ II

II. Wizyta w Lokalnym Centrum Wolontariatu

- rozmowa z głównym koordynatorem ds. wolontariatu – p. Renata Filipowicz

- opinia koordynatora ds. wolontariatu w szpitalu i DPS-ach

- opinia szkolnego koordynatora lub opinia wychowawcy/dyrektora dot. wolontariusza

- wskazanie przez wolontariusza miejsca świadczenia usług wolontarystycznych – szpital, DPS, lub inne proponowane

- wstępne szkolenie BHP, szkolenie w miejscu świadczenia usług wolontarystycznych

- podpisanie porozumienia o świadczeniu usług wolontarysrycznych oraz dokumentów towarzyszących umowie - piątki od 13.00 do 16.00

- odebranie koszulki i identyfikatora

 

Wolontariusz niepełnoletni musi mieć zgodę rodziców na podjęcie działań wolontarystycznych.

 

 

Formularz zgłoszeniowy możesz pobrać w zakładce "Do pobrania"

Copyright 2024  Studio Gabrielle