foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ABC Wolontariatu

ak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem

 

Seria Warto Wiedzieć Więcej

 

- Dariusz Pietrowski (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu), Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor), wydanie 2, stan prawny 1.07.2004, 24 str.

 

- Seria "Warto wiedzieć Więcej" (3w) to publikacje adresowane do organizacji pozarządowych. Wydawcą 3w jest Stowarzyszenie Klon/Jawor, zaś autorami poszczególnych tytułów są najczęściej eksperci związani z trzecim sektorem lub inne organizacje.

 

Celem serii jest dostarczanie informacji związanych z działalnością organizacji pozarządowych. Broszury tłumaczą w przystępny sposób podstawowe zagadnienia ważne dla organizacji pozarządowych (np. prawne, finansowe, zarządzania personelem) oraz przybliżają podstawowe fakty o trzecim sektorze (np. raporty z badań). Ich zawartość jest rzetelnie opracowywana przez specjalistów i regularnie aktualizowana.

 

Kompleksowe rozwiązania dotyczące wolontariatu wprowadziła niedawno ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W broszurze znajduje się omówienie poszczególnych paragrafów Działu III ustawy, poświęconego właśnie wolontariatowi. Broszura wyjaśnia, w jaki sposób – zgodnie z ustawą – można angażować do pracy wolontarystycznej, kto może, a kto nie może korzystać z pomocy wolontariusza, jakie obowiązki (w tym ubezpieczeniowe) niesie za sobą współpraca z nim. Dodatkowo w publikacji znalazł się przykładowy wzór porozumienia z wolontariuszem.

 

 

Broszurę można pobrać klikając na ten link.

Copyright 2024  Studio Gabrielle