foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

SKW Libusza

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu w Libuszy

            O wolontariacie dużo w ostatnich latach mówi się w mediach, pisze w gazetach. Jest to bezinteresowna, nieodpłatna pomoc innym, potrzebującym. Wydawałoby się, że ludzie- także i młodzi, w dzisiejszych czasach, nie są zdolni do bezinteresowności i niesienia pomocy innym, przecież obcym ludziom. Tymczasem rzeczywistość okazuje się być zupełnie inna...

            Mottem, które towarzyszy nam od samego początku powstania Klubu są słowa:
"Im więcej kochamy i dajemy z siebie, tym więcej nasze życie zyskuje na znaczeniu
i wartości"
.   
Kiedy zastanawiałam się, w jaki sposób najlepiej opisać nasze działania, tak, by w pełni oddały to wszystko, czym na co dzień zajmuje się młodzież, wpadłam, jak się okazało na genialny pomysł. Postanowiłam zapytać ich samych o działalność, którą wykonują. Wielu wolontariuszy bardzo chętnie podzieliło się swoimi doświadczeniami i refleksjami z pracy wolontarystycznej. Jestem niezwykle dumna, że mogę pracować z taką młodzieżą.

Marysia, Iza, Ola, Natalka, uczennice klasy III

"Spotykamy się w świetlicy szkolnej z naszymi kolegami i koleżankami. Staramy się pomagać im w nauce, tłumacząc zagadnienia z różnych przedmiotów. Dzięki pomocy koleżeńskiej nasi przyjaciele osiągają lepsze wyniki w nauce, a my również czerpiemy z tego korzyści, utrwalając sobie zdobyte wiadomości".

Iza: "Poznałam bliżej swoich sąsiadów. Systematycznie zaczęłam odwiedzać starszą panią, mieszkającą  niedaleko mnie. Starsi ludzie bardzo potrzebują rozmowy z drugim człowiekiem, zrozumienia, pocieszenia. Bardzo szybko znalazłam wspólny język ze starszą panią, która jest dla mnie taka troskliwa i przesympatyczna. Niejednokrotnie łzy cisną mi się do oczu, tak samo jak i "babci", gdy opowiada o swoim życiu, rodzinie, dzieciach. Dzięki tym wizytom zrozumiałam, że wolontariat naprawdę ma sens, a działalność w nim daje mi ogromną satysfakcję. Cieszę się, kiedy dzięki mojej pracy życie innych ludzi staje się łatwiejsze".

W okresie przedświątecznym wykonałam kartki świąteczne i wręczyłam je swoim sąsiadom wraz z życzeniami".

Greta i Monika, uczennice klasy II

"Dwa razy w tygodniu chodzimy do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole. Pracujemy
 z grupą pięciolatków i sześciolatków. Pomagamy naszym małym przyjaciołom w nauce, czytamy im, bawimy się z nimi, pomagamy w przygotowaniu dekoracji. Dzięki pracy z małymi dziećmi czujemy się dowartościowane i potrzebne innym. Praca z dziećmi sprawia nam wiele radości i satysfakcji".

Julka, Iza, Natalka, Olka, Oliwia, uczennice klasy III

"Z pomocą tym, którym w życiu jest trudniej... Potrzeba dostrzegania drugiego człowieka mierzona jest nie kilometrami, lecz otwartym dla drugiego sercem i wyobraźnią. W naszej miejscowości jest wiele osób, które potrzebują pomocy... Pomysłów na solidarność było wiele...

Prowadzimy w szkole, oraz przy kościele parafialnym zbiórki i akcje, z których dochód przeznaczamy na szczytne cele".

            Cały nasz Klub zaangażował się bardzo w akcję „Dar serca”. Przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz rodzeństwa Tumidajewiczów, których rodzice tragicznie zginęli
w wypadku samochodowym.

W październiku, wolontariuszki Szkolnego Koła Wolontariatu, po lekcjach odmawiały różaniec z chorymi na oddziale geriatrycznym szpitala w Gorlicach. Dziewczyny z klasy trzeciej gimnazjum wspólnie z chorymi modliły się i rozważały tajemnice Różańca Świętego; przy akompaniamencie gitary śpiewały przepiękne pieśni religijne. Taki sposób prowadzenia różańca chorym bardzo się spodobał i chętnie przychodzili do kaplicy, aby pomodlić się razem z nimi.  
Takie działania kształtują młodego człowieka i są dobrym przykładem dla innych gimnazjalistów, jak można dobrze spożytkować swój wolny czas.

Przeprowadziliśmy sprzedaż cegiełek-pomocy naukowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomego Jakuba (w ramach akcji „Szkoło pomóż i Ty”). Pieniądze z tej akcji
w kwocie 252zł zostały przekazane Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych
i Niepełnosprawnych POMÓŻ I TY.

W październiku ogłosiliśmy w szkole zbiórkę zniczy, które złożyliśmy na cmentarzach
w Libuszy i Zagórzanach. Przy okazji uporządkowaliśmy też opuszczone i żołnierskie groby na tych cmentarzach.

W okresie przedświątecznym zbieraliśmy maskotki, artykuły szkolne, słodycze na rzecz dzieci i młodzieży z naszej szkoły w trudnej sytuacji materialnej.           


Dodatkowo, cały czas trwa zbiórka zakrętek prowadzona razem z Szkolnym Kołem Caritas. Część zgromadzonych zakrętek została przekazana na rehabilitację Kacperka z Lipinek- chłopca cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce.

07 listopada 2016r. wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariatu wzięły udział w I Targach Wolontariatu, które odbyły się na hali OSiR w Gorlicach. Impreza miała na celu promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży szkół gimnazjalnych z powiatu gorlickiego. Była to idealna okazja do zaprezentowania przez naszą młodzież aktualnych działań związanych
z wolontariatem. Targi stały się doskonałą sposobnością do wymiany doświadczeń, pomysłów na wolontariat pomiędzy SKW, poznania ciekawych inicjatyw i ofert wolontariatu.

            Wolontariat to nie tylko sposób spędzania wolnego czasu, czy bycie użytecznym. Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym. 

Praca w wolontariacie uczy nas wyrozumiałości w stosunku do innych, bezinteresowności, otwartości, tolerancji oraz wrażliwości.

Działania wolontariatu promują naszą szkołę w środowisku oraz dają nam dużo radości
i satysfakcji.

                                                                                                          Sabina Król

 

                                                                                              opiekun SKW w Libuszy

Copyright 2024  Studio Gabrielle