foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Klasa wolontariacka

Szkolenie wstępne

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a z nim nowy projekt „Czas na wolontariat” realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

Szkolenie z technik asekuracji osób niepełnosprawnych

Współpraca Lokalnego Centrum Wolontariatu z Fundacją „Wyjdź z domu” zaowocowała kolejnym szkoleniem dotyczącym technik asekuracji osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Szkolenie podzielono na dwie części, w których omówiono kolejno budowę wózka inwalidzkiego oraz przedstawiono zasady kierowania wózkiem inwalidzkim, a także zapoznano wolontariuszy z trudnościami poruszaniu się na wózku w warunkach miejskich.

 

Szkolenie odbyło się 16.10.2014 r., udział w nim wzięli uczniowie „klasy wolontariackeij” powstałej w ramach projektu „Czas na wolontariat” realizowanego przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini.

Wyjazd integracyjny

Pierwszy weekend października dla „klasy wolontariackiej”, I TE Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach był niezwykle udany.

W dniach 4-5 października uczestniczyli oni w zorganizowanym przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini, wyjeździe integracyjnym do Jodłówki Tuchowskiej.

Podczas tych dwóch dni uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Panią Katarzynę Ciapaj oraz Pana Jacka Jankowskiego-psychologów, którzy poprzez warsztaty tematyczne umożliwiali młodzieży wzajemne poznanie.

W wyjeździe udział brały również Panie Justyna Lenard – Koordynator Lokalnego Centrum Wolontariatu oraz Renata Orłowska- Przybycień - wychowawczyni klasy, które brały także aktywny udział w zajęciach.

 

Po emocjonującym dniu, wieczorem odbyło się wspólne biesiadowanie przy ognisku. Z Jodłówki wszyscy wyjechali zadowoleni z nadzieją na powrót w to urocze miejsce.

Pierwsze pary w DPS-ie już połączone

Realizowany przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini projekt „Czas na wolontariat” to kolejny nowatorski pomysł tej organizacji. Projekt zakłada utworzenie diad społecznych, pomiędzy uczniami a mieszkańcami DPS-u.

Pierwsza grupa młodzieży z „klasy wolontariackiej” 20 października 2014 r., miała możliwość uczestniczyć w takich spotkaniach.

Uprzednio przygotowani przez psychologów, zarówno uczniowie jak i mieszkańcy, mogli się poznać Pierwsze spotkanie to niezwykle stresujący moment dla wszystkich, ale już po paru chwilach rozmowy toczyły się jak między „dobrymi znajomymi”. Nad prawidłowym przebiegiem czuwały Justyna lenard- Koordynator Lokalnego Centrum Wolontariatu oraz Katarzyna Ciapaj- psycholog.

 

Kolejna grupa, w swoich pięknych uniformach, zakupionych w ramach projektu, zawita już wkrótce w progach DPS na ul. Sienkiewicza w Gorlicach.

Kolejne spotkanie w DPS-ie za nami

Kolejna grupa uczniów „klasy wolontariackiej” I TE z ZSE w Gorlicach poznała swoich podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Po zakończonych zajęcia szkolnych, 22 października 2014 r., udali się na pierwsze spotkanie z Mieszkańcami. Niezwykle podekscytowani przekroczyli próg domu, od którego zostali powitani przez domowników.

Również podczas tej pierwszej wizyty wraz uczniami obecne były Panie Katarzyna Ciapaj oraz Justyna Lenard.

 

Uczniowie  dzięki uczestnictwu  w projekcie Czas na wolontariat, realizowanym w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanemu ze środków EOG, mają możliwość zdobywania doświadczenia w tego typie pracy wolontariackiej.  

Copyright 2024  Studio Gabrielle