foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Klasa wolontariacka

Wizyta Studyjna w Centrum Wolontariatu w Gdańsku

W dniach 22-28 maja 2015 roku wolontariusze biorący udział w projekcie „Czas na wolontariat” mieli możliwość uczestniczenia w wizycie studyjnej do Centrum Wolontariatu, które działa przy  Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.

 

W ramach zorganizowanego wyjazdu młodzież brała udział w warsztatach i wykładach, które prowadzili trenerzy z Centrum Wolontariatu, na co dzień współpracy z gdańskim hospicjum. Młodzież pozyskała wiedzę z zakresu opieki nad osobami terminalnie chorymi, niepełnosprawnymi, poznali tajniki fundrasingu oraz zyskali możliwość poznania „samego siebie”, dzięki prowadzonym zajęciom psychologicznym.  Podczas spotkania z wolontariuszami hospicyjnymi uczestnicy mogli poznać ich rodzaj pracy, dokonać wymiany doświadczeń i zaczerpnąć nowych inspiracji do pracy. W trakcie wyjazdu uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Czynnie uczestniczyli tam w zajęciach z mieszkańcami, które jak sami zapowiedzieli przeniosą na „gorlicki grunt”. Cała grupa uznaje wyjazd za niezwykle udany i pożyteczny, dzięki możliwości poznania dobrych praktyk wolontariusze posiedli wiedzę na temat sposobów aktywizacji seniorów, opieki nad chorymi, ale przed ewszystkim na temat wolontariatu- jego różnych form, wymiany doświadczeń i motywacji.  

Spotkanie informacyjne

W dniu 07.05.2015 roku w ZSE w Gorlicach odbyło się spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klasy wolontariackiej.

 

W trakcie spotkania obecni byli wychowawca klasy, koordynatorzy SKW utworzonych w ramach projektu, a także przedstawiciele KSH. Zebranie prowadziła Kierownik projektu – Justyna Lenard, która przedstawiła dotychczas podejmowane działania. Kolejno psycholog – Katarzyna Ciapaj zaprezentowała wyniki przeprowadzonego badania ankietowanego wśród uczniów. W dalszej części spotkania został przedstawiony program i harmonogram zbliżającej się wizyty studyjnej do Gdańska. Znalazł się także czas na pytania i dyskusję dotyczącą realizowanych w ramach projektu działań.

Copyright 2024  Studio Gabrielle