foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Szkolenia uczniów

Szkolenia uczniów

Zakończono szkolenia wolontariuszy SKW

W dniach 7 – 30 października 2013 roku Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI zorganizowało drugą turę szkoleń wolontariuszy ze Szkolnych Klubów Wolontariatu.

Szkolenia odbyły się w 14 szkołach, w których powołano Szkolne Kluby Wolontariatu. tj. w Binarowej, Bystrej, Zagórzanach, Stróżówce, Szymbarku, Ropicy Polskiej, Klęczanach, Kobylance, Kwiatonowicach, Bieczu, Siarach oraz Gorlicach ( 3 gimnazja).

Tematyka szkoleń objęła szeroko pojęty ruch woluntarystycznych w Polsce oraz poza jej granicami i objęła trzy główne bloki tematyczne (przygotowane według autorskiego programu):
a) Idea wolontariatu w Europie i Polsce
b) Osobowy rozwój wolontariusza, jego zaangażowanie w środowisku lokalnym
c) Współpraca młodzieży z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – zintegrowanie działań społeczności lokalnej.

Szkolenia były realizowane w 7 grupach szkoleniowych (po 2 Szkolne Kluby Wolontariatu) w łącznym wymiarze 9 godzin dydaktycznych dla każdego Szkolnego Klubu Wolontariatu. Poprowadzili je trenerzy ze Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza.

Efektem zajęć było zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem wolontariatu w państwach Unii Europejskiej oraz w Polsce – pokazanie jak praca wolontarystyczna może wpłynąć na integracje lokalnego środowiska.

Szkolenia odbyły się w ramach projektu „Wolontariat Edukacją Obywatelską” dofinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie wolontariuszy Szkolnych Klubów Wolontariatu 

W dniach 04-21.06.2013 r Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI zorganizowało szkolenia uczniów w ramach programu „Wolontariat Edukacją Obywatelską”. 

Szkolenia odbyły się w 14 szkołach, w których powołano Szkolne Kluby Wolontariatu, w miejscowości Binarowa, Bystra, Zagórzany, Stróżówka, Szymbark, Ropica Polska, Klęczany, Kobylanka, Kwiatonowice, Biecz, Siary oraz Gorlice ( 3 gimnazja). 
 
Tematyka szkoleń objęła szeroko pojęty ruch woluntarystycznych w Polsce oraz poza jej granicami i objęła trzy główne bloki tematyczne (przygotowane według autorskiego programu):
a) Idea wolontariatu w Europie i Polsce
b) Osobowy rozwój wolontariusza, jego zaangażowanie w środowisku lokalnym
c) Współpraca młodzieży z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – zintegrowanie działań społeczności lokalnej. 
 
Szkolenia były realizowane w 7 grupach szkoleniowych (po 2 Szkolne Kluby Wolontariatu) w łącznym wymiarze 9 godzin dydaktycznych dla każdego Szkolnego Klubu Wolontariatu. Poprowadzili je trenerzy  ze Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza. 
 
Efektem zajęć było zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem wolontariatu w państwach Unii Europejskiej oraz w Polsce – pokazanie jak praca wolontarystyczna może wpłynąć na integracje lokalnego środowiska. 
 
Szkolenia odbyły się w ramach projektu „Wolontariat Edukacją Obywatelską”, dofinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. 

 

Copyright 2024  Studio Gabrielle