foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Stypendium Pomostowe na I rok studiów - edycja 2021

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini i Lokalne Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów wybierających się na studia stacjonarne do udziału w XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Z tego Stypendium mogą skorzystać osoby, które były wolontariuszami w Lokalnym Centrum Wolontariatu.

W  tegorocznej  edycji  Programu  obowiązują następujące kryteria przyznawania stypendiów kandydatom rekomendowanym przez organizacje lokalne–o stypendium pomostowe mogą się ubiegać osoby, które:

 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

2. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).

O stypendium nie mogą ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci  podejmujący studia w uczelniach wojskowych, jako żołnierze zawodowi!

3. W XX edycji PSP dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe  wynosi 1.960 zł brutto na osobę. Dochód brutto wyliczamy na podstawie danych z czerwca 2021 r.

4. Zgodnie z decyzją Prezesa GUS z 21 września 2020 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 270,33 zł dla 1 ha przeliczeniowego. 

Kandydaci po wypełnieniu i złożeniu wniosku w systemie, powinni wydrukować i podpisać formularz, a następnie dostarczyć do naszej organizacji  wraz z kompletem załączników, najpóźniej do 23 sierpnia 2021 r.

Pełen tekst regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w XX edycji PSP dla II segmentu dostępny jest pod linkiem:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/ 

Copyright 2024  Studio Gabrielle