foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół Zawodowych

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu została oficjalnie rozpoczęta 19 kwietnia 2012 roku. Tego dnia mgr inż. Waldemar Gniady- Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego wyraził zgodę na założenie tej organizacji w szkole.

Szkolne Koło Wolontariatu współdziała z Pełnomocnikiem Burmistrza Gorlic do spraw społecznych oraz z Lokalnym Centrum Wolontariatu. Szkolna organizacja gromadzi uczniów, wolontariuszy z klas: II c Technikum, III a Technikum i IV c Technikum. Szkolne Koło współpracuje z Samorządem Uczniowskim w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach.

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu obejmuje wolontariat: w Szpitalu im Henryka Klimontowicza w Gorlicach i w Domu Pomocy Społecznej. Wolontariusze biorą czynny udział w organizacji akcji społecznych na terenie Gorlic i okolic.

Wolontariusze zgodnie przyznają, że podjęta, bezinteresowna praca „uczy ich otwarcia się na problemy drugiego człowieka i wrażliwości na ludzkie cierpienie”.

 Wszystkich zainteresowanych uczniów szkoły zapraszamy do współpracy z Klubem Wolontariatu.

 Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest mgr Ewa Rąpała

 

 

Tekst: ZSZ im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach (strona internetowa)

Copyright 2024  Studio Gabrielle