foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.

 

Szkolny Klub Wolontariatu liczy 20 osób.

 

Działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu obejmuje wolontariat:

 

–       w szpitalu,

 

–       Domu Pomocy Społecznej

 

–       korepetycje,

 

–       wolontariat akcyjny.

 

We wrześniu zostało zorganizowane spotkanie informacyjne z uczniami klas pierwszych, dotyczące działania wolontariatu. Było to spotkanie zachęcające młodzież do włączenia się do grupy wolontariackiej.

 

W październiku młodzież spotykała się w szpitalu z chorymi, gdzie wspólnie odmawiali różaniec.

 

05.12.2014roku odbyła się Gala „Anioły Wolontariatu”, na której Klub działający w naszej szkole został nagrodzony statuetką, za swoją działalność.

 

W dniach 06 – 07.12.2014roku odbył się wyjazd do Jodłówki Tuchowskiej. Podczas pobytu zostały zorganizowane zajęcia dotyczące pracy z ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi, chorymi dziećmi, a także przeprowadzone było szkolenie z obsługi wózka inwalidzkiego.

 

W okresie Świąt Bożego Narodzenia wolontariusze odwiedzali samotne osoby składając im życzenia świąteczne, pomagali przy organizowaniu wspólnej Wigilii w szpitalu, w imprezie dla dzieci objętych opieką hospicyjną, oraz organizatorom na Jarmarku Pogórzańskim podczas Kiermaszu Świątecznego.

 

11.02.2015roku z okazji Dnia Chorych odbyła się msza Święta w Kaplicy głównej szpitala. Wolontariusze spotkali się na mszy, a później przeszli przez oddziały szpitalne rozdając pamiątkowe obrazki.

 

 

W miesiącu marcu w każdy piątek w szpitalu organizowane były dla pacjentów drogi krzyżowe z udziałem naszych wolontariuszy. Drogę krzyżową prowadził ks. Andrzej Kluz.

Copyright 2024  Studio Gabrielle