foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu w Siarach

Od września 2009 roku działa w szkole grupa wolontaryjna pod opieką p. Małgorzaty Markowicz. Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym, jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

 

  Nasze działnia

 

2009/2010

 

- pomoc uczniom kl. I-III SP w nauce

 

- doraźna opieka nad młodszymi dziećmi

 

- współpraca z GOPS w Sękowej na rzecz Klubu Seniora

 

- współpraca ze Stowarzyszeniem „Sprawne Smoki” – pomoc w organizowaniu prelekcji i imprez dla dzieci niepełnosprawnych

 

- akcja letnia „Wakacyjne wtorki”

 

- zorganizowanie pomocy dla powodzian

 

Udział w małopolskim projekcie „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” – klasyfikacja do II etapu ( współpraca z p. Anną Bernasińską)

 

http://siaryszkola.republika.pl/page18598520574c1f0465811a5.html

 

2010/2011

 

- współpraca z GOPS w Sękowej na rzecz Klubu Seniora m.in. obsługa spotkań, przygotowanie programów artystycznych

 

- współpraca ze Stowarzyszeniem „Sprawne Smoki” – pomoc w organizacji spotkań integracyjnych

 

- nawiązanie kontaktów z nowo powstającym w Gorlicach Centrum Wolontariatu

 

2011/2012

 

- współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna”: zorganizowanie akcji „Szlachetna paczka” na rzecz rodziny z niepełnosprawnymi bliźniakami (wartość ok. 4 000 zł ) , pomoc w gorlickim centrum „paczki”,

 

- akcja na rzecz WOŚP wspólnie z SU – pozyskano 616 zł

 

- współpraca ze Stowarzyszeniem „Sprawne Smoki” – pomoc w organizacji spotkań integracyjnych, występ no spotkaniu noworocznym

 

- udział wolontariuszy w Gorlickim Pikniku Integracyjnym

 

- zbiórka plastikowych zakrętek na rzecz Mai Kropiwnickiej – Pogwizd z Nowego Sącza ( pierwsza dostawa ok. 12 kg) i Julii Cieśli z Gorlic – 2 worki 120litrowe

 

2012/2013

 

Pod koniec sierpnia 2 wolontariuszki z naszego zespołu uczestniczyły w tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym Stowarzyszenia Sprawne Smoki w Gładyszowie, pomagając w opiece nad dziećmi i organizowaniu zabaw w czasie wolnym. Dbały również o porządek w obiekcie.

 

W  tym roku nasi wolontariusze podjęli działania całoroczne  i akcyjne:

 

A) całorocznie:

 

- systematycznie raz w tygodniu odwiedzają mieszkańców DPS w Sękowej,

 

- organizują zbiórkę zakrętek na rzecz Julki Cieśli,

 

- odwiedzają 2 rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi na terenie naszej gminy,

 

B) akcyjnie

 

- opracowali plakaty dla akcji charytatywnej sal zabaw Tygrysek w Gorlicach i Figielek w Jaśle;

 

- wzięli czynny udział w akcji Szlachetna Paczka, dołączając do grona darczyńców ( wspólnie ze Stowarzyszeniem Sprawne Smoki przygotowano paczkę dla wielodzietnej rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem)  , przygotowali dekoracje świąteczne, jak również pracowali w gorlickim magazynie Szlachetnej Paczki;

 

- służyli pomocą w zorganizowaniu spotkania mikołajkowego w grudniu i spotkania noworocznego w styczniu Stowarzyszeniu Sprawne Smoki;

 

- na początku stycznia, wraz z kołem teatralnym, odwiedzili chorych w szpitalu z programem kolędowym;

 

- zorganizowali szkolną dyskotekę z poczęstunkiem na rzecz WOŚP, z której dochód wyniósł 300 zł;

 

 

Fotografie - Małgorzata Markowicz - Szkolny Klub Wolontariatu w Siarach

Copyright 2024  Studio Gabrielle