foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

I INTEGRACYJNY RAJD PIESZY

Wtorkowe przedpołudnie 10 października 2017 roku okazało się słoneczne i ciepłe. Słońca nie brakło 40 uczestnikom, organizowanego po raz pierwszy Integracyjnego Rajdu Pieszego pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją”. Wybrali się na niego uczniowie i opiekunki szkolnych kół wolontariatu z Zagórzan, KwCentrum Wolontariatu w Gorlicach. Grupę na szlaku poprowadzili nasi szkolni instruktorzy turystyki górskiej: pani Mariola Piekarz i pan Marek Dziedziak. Dziewięciokilometrowy marsz z Gorlic do Bielanki to czas poznawania się wolontariuszy z różnych szkół, radości z uroków jesieni i wspaniała rekreacja. W Bielance czekał na wszystkich ciepły posiłek, ale przede wszystkim integracyjne spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Spotkanie pełne tańca i śpiewu, wspólnej radosnej zabawy przy muzyce oraz warsztaty plastyczne podczas których wspólnie wykonywano jesienne lampiony. I choć w południe słońce schowało się za chmury, atmosfera pozostała ciepła i pogodna. Wspaniałe spotkanie pełne serca! Dziękujemy za nie pani Magdalenie Poręba opiekunce SKW w Szymbarku – inicjatorce Rajdu oraz kierownictwu i instruktorom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance za gościnę i pomociatonowic, Szymbarku, a z gorlickiej „jedynki” było 4 wolontariuszy z opiekunką Haliną Haluch. Uczestniczyły w nim także panie z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach. Rajd 10 kilometrowy z Gorlic do Bielanki prowadził dyrektor szkoły w Szymbarku  pan Marek Dziedziak. W Bielance czekał na nas ciepły posiłek, a przede wszystkim zajęcia integracyjne z uczestnikami  Warsztatów Terapii Zajęciowej. Spotkanie było pełne tańca, śpiewu i wspólnej radosnej zabawy przy muzyce oraz warsztaty plastyczne podczs których wspólnie wykonano jesienne lampiony. Było to sptkanie pełne serca. Głównym organizatorem rajdu była pani Magdalena Poręba opiekunka SKW w Szymbarku.

GALERIA

Copyright 2024  Studio Gabrielle