foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

"Zajęcia sportowe dla Sprawnych smoków"

 
Nasze Uczestniczki pomagają w zajęciach sportowych organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Sprawne Smoki. Stowarzyszenie to centrum usprawniania, działającego w zakresie zapobiegania niepełnosprawności, odzyskiwania i podnoszenia sprawności, obejmującego swymi działaniami przede wszystkim dzieci i młodzież. Jego cel działania to również podnoszenie świadomości i edukacja społeczeństwa w sferze przyczyn, skutków i późnych następstw niepełnosprawności młodego pokolenia. oraz  rozwijanie idei wolontariatu.

 

fotorelacja:https://www.facebook.com/Moc-Pomagania-101441565712402/photos/pcb.175821184941106/175819541607937 

 

Projekt Solidarności „Moc pomagania”

nr projektu 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036440

 
 
 

Copyright 2024  Studio Gabrielle